pátek 23. července 2010

Teorie zvládání žárlivosti

Jak vlastně zvládnout žárlivost?

Samozřejmě, že vůči žárlivosti není nikdo imunní. Je to jako být imunní vůči strachu, hladu nebo vzteku. Někteří lidé mohou být přirozeně žárlivější než jiní, ale každý může někdy cítit žárlivost. Žárlivost, stejně jako strach nebo hlad, je jen pocit.
Ale žárlivost ve skutečnosti není reakcí na to, když vidíte svého partnera s někým jiným; přinejmenším ne přímou reakcí. Žárlivost vypovídá spíš o vašem pocitu jistoty nebo nejistoty než o činech vašeho partnera.

Žárlivost je nejobvyklejší, když se někdo ve vztahu cítí nejistý, zranitelný, ohrožovaný či týraný. Pokud ve vztahu cítíte jistotu, nezačnete žárlit. Žárlivost není prvotní problém, je to jen příznak problému. Vypořádejte se s chybějícím pocitem jistoty nebo věcmi skrytými za pocity zranitelnosti a vypořádáte se se žárlivostí. Trik, jak vytvořit funkční polyamory vztah, je zajistit, aby každý cítil jistotu a že je oceněný a milovaný.

Polyamory vztahy, více než ty tradiční, závisí na vzájemném pocitu jistoty a důvěry. V polyamory vztahu může být i ten nejmenší pocit ohrožení zveličen do stavu, který bude pro vztah osudný.

Problém se zveličí ještě více, když se pokusíte skrývat své pocity a obavy. Jeden z klíčů k funkčnímu vztahu je mluvit otevřeně a bezprostředně o svých obavách, I KDYŽ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU IRACIONÁLNÍ. Pojmenováním obav a jejich vynesením na světlo je často zbavíte jejich moci.

Přirozeně předpokládáme, že lidé, kteří nejsou monogamní, jsou imunní vůči žárlivosti, ale nedomnívám se, že tomu tak opravdu je. Spíš si myslím, že žárlivost je symptomem toho, že je něco jiného špatně. Často je žárlivost příznakem toho, že je někdo nejistý, nebo se cítí ohrožen. Vypořádejte se se skrytým problémem a žárlivost zmizí.

Žárlivost, stejně jako ostatní emoce, nevznikne jen tak. Přichází s pocitem, že něčí potřeby nejsou naplněny, nebo že se někdo cítí ohrožen. Lidé, kteří se necítí ohroženi, nejsou žárliví.

Podle mých zkušeností, je klíčem k porážce žárlivosti vypořádání se se skrytými příčinami žárlivosti – pokud možno dřív, než se vynoří. Zajistěte, aby se váš partner cítil jedinečný, potřebný a milovaný a nebude se cítit ohrožený a znepokojený.
Osobně jsem velkým příznivcem empiricizmu. Jeden z mých oblíbených citátů je od Francise Bakona: „Vaše skutečné já může být poznáno jen systematickým experimentováním a ovládáno jen tehdy, je-li poznáno“. Věřím, že emoce, ačkoli nejsou racionální, obvykle mají skrytou příčinu. Jsou odvěkou součástí našeho mozku, tou částí, která nemá slova a pokouší se s námi komunikovat.

Takže otázka zní: proč žárlíte? Žárlivost je neobvyklá emoce, založená na jiných pocitech, jako jsou strach, obavy nebo nejistota. Co je to, co spouští žárlivost – a hlavně proč? Když myslíte na věci, které způsobují vaši žárlivost, která emocionální reakce vám probleskne hlavou první – strach? Obavy? Smutek? Odmítnutí? Ztráta? Co se skrývá za těmito pocity – strach ze ztráty? Strach z nedostatečnosti? Obavy, že se někdo jiný dostane do vašeho teritoria? Všechno z toho? Nic z toho?

Jelikož má obvykle žárlivost kořeny v nějakých jiných emocích, například ve strachu ze ztráty, v pocitech odmítnutí, v nejistotě nebo v dalších, tak je často jedinou cestou ke zvládnutí žárlivosti práce se skrytými emocemi. Pokud například zjistíte, že žárlivost pramení ze strachu, tak dalším krokem je zjistit proč máte obavy, z čeho je máte a zda něco může tyto obavy rozptýlit. Přímá konfrontace žárlivosti bez pojmenování věcí, které leží za ní, je často jen ukázkovým příkladem frustrace.

Jakmile jednou identifikujete pocity skryté za žárlivostí, je dalším krokem zeptat se sama sebe: co tyto pocity zastupují? Zastupují obvyklý zájem? Pokouší se vás varovat před skutečným problémem, nebo zastupují jen samy sebe? Toto může být velmi obtížné, zvláště s emocionální reakcí jako je strach – strach může vypadat jako oprávněné varování skutečného nebezpečí, ale strach má také tendenci chránit sám sebe a pokud máte z něčeho bezdůvodné obavy, pak se váš strach pokouší vás přesvědčit, že je oprávněný a máte důvod k obavám.

Jedna věc, která je zvláště v poly-komunitě často přehlížena, je to, že jsou případy, kdy je žárlivost opodstatněnou a racionální reakcí na situaci. Pokud je ve vašem vztahu někde problém, je žárlivost opodstatněná reakce. A není vždy jednoduchý úkol odlišit žárlivost, která je upozorněním na skutečný problém, od žárlivosti, která takovým upozorněním není.

Co dělat, zde závisí na tom, kde objevíte kořeny žárlivosti. Strach, nejistota atd. jsou všechno pocity, které mohou být překonány, byť často ne bez jejich přímé konfrontace a úmyslného postavení se právě těm věcem, které způsobily váš strach nebo nejistotu.


Autor/Zdroj: Franklin Veaux (The theory of jealousy management)
Přeložil: ??

Žádné komentáře:

Okomentovat