pondělí 19. března 2012

Praktické zvládání žárlivosti


1: O povaze žárlivosti

Žárlivost je zvláštní v tom, že jde o emoci vycházející z jiných emocí. Jejím kořenem je často nejistota, myšlenka, že vztah s naším partnerem není stabilní. Původcem může být také strach ze ztráty, strach z toho, že nás někdo nahradí a podobně.
         K účinnému vypořádání se se žárlivostí je proto potřeba vystopovat jejího původce a identifikovat emocionální reakce, ze kterých vychází. To je pravděpodobně ten nejdůležitější krok k vyřešení problémů se žárlivostí a pocity nejistoty a zároveň jeden z nejobtížnějších, protože se neobejde bez radikální a naprosto upřímné sebereflexe a vůle prozkoumat a pochopit nepříjemné, nepohodlné emoce.

Nástroje pro pochopení žárlivosti
Nejprve identifikujte události, které ve vás spouštějí pocity žárlivosti nebo nejistoty. Mějte na paměti, že spouštěč vedoucí k žárlivé reakci není totéž co příčina žárlivé reakce. Spouštěče jsou události nebo situace, které vyvolávají pocit žárlivosti; příčina leží hlouběji, v jiných emocích.
Doplňte následující větu: „Nelíbí se mi, když můj partner dělá X, protože když můj partner dělá X, potom ________________.“ Buďte upřímní! Určete, jaké strachy a pochybnosti ve vás vyvolává něčí chování, které spouští žárlivost. Čeho se nejvíc bojíte? Co zlého se podle vás stane, pokud váš partner bude dělat to, co ve vás vyvolává žárlivou reakci? (Dejte si na čas. Není od věci zkusit si svoji reakci opravdu zapsat. Pokud cítíte konflikt nebo směs emocí, zapište každou z nich a zkuste uchopit podstatu toho, co přesně cítíte, když váš partner dělá ty věci, na které žárlíte.) Často už tím, že svoje strachy konkrétně pojmenujete, oslabíte jejich moc.
Teď zkuste jít ještě hlouběji: Proč myslíte, že se vám toto děje? Jsou ty strachy odůvodněné? Jaké pocity z toho má váš partner? Promluvte si s partnerem o tom, co si myslíte, že se stane, když bude dělat věci, které u vás způsobují nejistotu nebo žárlivost.

Potenciální úskalí
Strach, žárlivost, nejistota a podobné emoce se vždy budou snažit ospravedlnit svojí existenci a přesvědčit vás, že jsou oprávněné. Emocionální realita, kterou kolem vás vytvoří, deformuje a ovlivní váš pohled na svět. Emoce nám totiž vždycky připadají odůvodněné, i když nejsou. Nevěřte tomu, že vaše pocity vždycky mluví pravdu. Vytáhněte je na denní světlo a kriticky prozkoumejte.
Když rozebereme svoje představy o tom, co se stane pokud náš partner bude dělat věci, které v nás vzbuzují žárlivost, nejčastěji zjistíme, že to, čeho se bojíme, ve skutečnosti neexistuje. Uvědomovat si to rozumem sice neodstraní nepříjemné pocity, ale poskytne vám to informaci o tom, z čeho tyto pocity pramení.
Ujasněme si jednu věc. Samozřejmě, že žárlivost není pokaždé iracionální a nemusí být vždy nepodložená. Pokud vás partner v minulosti podvedl nebo nějak narušil vaši důvěru, je zcela na místě cítit, že k vám nemusí být úplně upřímný a nemusí dělat to, co tvrdí, že dělá. Užitečná žárlivost – taková, která představuje oprávněný varovný signál upozorňující na problém ve vztahu – to je úplně jiný druh žárlivosti než žárlivost iracionální.
Rozeznat je od sebe často není úplně snadné, protože emocionální reakce mají tendenci se ospravedlnit za každou cenu a dokážou ovlivnit způsob, jakým vnímáte svět.

2: Jak rozebrat žárlivost, strach a nejistotu

Podrobíte-li žárlivost kritickému zkoumání, často odhalíte, že pod povrchem se skrývají jiné pocity. Nastal čas pustit se do nich, protože ony tvoří skutečné kořeny problému.
Vraťte se k větě „Nelíbí se mi, když můj partner dělá X, protože když můj partner dělá X, potom ________________.“ Čím jste vyplnili prázdné pole? Co to vypovídá o vašich předpokladech? Nenaznačuje to něco o tom, jak vnímáte vztah s vaším partnerem? Informace o vašich předpokladech a myšlenkách spojených se vztahem – zvlášť těch nevyslovených, skrytých, podvědomých – poskytnou návod k tomu, jak se vypořádat s příčinami, s kořeny žárlivosti.

Nástroje pro rozbor žárlivosti
       Udělejte si seznam skrytých předpokladů. Utkvělých myšlenek, které se skrývají za vašimi obavami.
Řekněme, že si například uvědomím, že „nemám rád/a, když můj partner přede mnou líbá někoho jiného, protože dotyčná osoba může líbat lépe než já. Pokud dotyčný/á líbá lépe než já, možná je také lepší v posteli. Pokud tomu tak je a ta osoba je lepší v posteli než já, můj partner může dát této osobě přednost přede mnou. Pokud můj partner dá přednost té osobě přede mnou, znamená to, že mě opustí.“
Tento hypotetický příklad ukazuje několik podvědomých předpokladů (z nichž některé jsou velmi hluboko ukryté), tvořících součást mých představ o vztazích. Jsou tyto předpoklady pravdivé? Co jsou zač? V tomto případě může seznam nevyřčených předpokladů vypadat následovně:
-  Můj partner je se mnou proto, že ho dokážu uspokojit v posteli.
-  Pro mého partnera je důležité, jaký je kdo v posteli.
-  Pokud bude někdo lepší v posteli než já, můj partner už nebude chtít mít sex se mnou.
-  To, jaký/á jsem v posteli je něco, co nelze změnit. Někdo, kdo je lepší v posteli než já, bude vždycky lepší než já. Já to nemůžu nijak ovlivnit.
-  Pokud můj partner potká někoho, kdo ho dokáže lépe uspokojit v posteli, už mě nebude potřebovat.

       Prozkoumejte tyto předpoklady jeden po druhém. Přijdou vám oprávněné? Jsou pravdivé? Opravdu jim věříte? Co na ně říká váš partner?
Není vyloučeno, že zjistíte, že některý nebo některé z nich pravdivé jsou. Na tomto světě existují lidé, kteří zakládají své vztahy na sexu; jsou i tací, kteří si vyberou partnera, se kterým si víc užijí v posteli, a toho druhého opustí.
Pokud se ale ukáže, že tyto předpoklady jsou pravdivé a platné, nabízí se jiná otázka: Opravdu chcete být v takovém vztahu? Jakou hodnotu takový vztah má, pokud je váš partner s vámi jenom kvůli sexu? To je to, co chcete, nebo jste jednoduše ve vztahu proto, že se bojíte být sami?

Strach ze samoty
Strach ze samoty je asi jedním z nejobtížněji překonatelných závaží ve vztahu. Často se zakládá na představě, že váš současný partner je někdo, s kým musíte za každou cenu být; pokud z jakéhokoli důvodu přijdete o tento vztah, už nikdy nebudete mít žádný další. Díky těmto obavám může být velmi obtížné dokázat si říct o to, co ve vztahu chcete (ze strachu, že váš partner vás opustí, pokud po něm budete chtít příliš), a jakákoli jiná nejistota či obava se díky nim zdá ještě zoufalejší a hůř snesitelná (protože pokud vám tento vztah nevyjde, už nenajdete v životě další štěstí).
Překonat strach ze samoty je nezbytným krokem na cestě k pocitu bezpečí. Pokud nedokážete důvěřovat sami sobě, že dokážete být šťastní i bez vašeho současného vztahu, je pro vás mnohem těžší cítit se bezpečně v něm.

Většinou to je ale tak, že když vytáhnete na světlo předpoklady, ze kterých vychází vaše žárlivost, zjistíte, že jsou naprosto nepodložené. U příkladu, který jsme si ukázali, je hned několik předpokladů, které pravděpodobně nejsou pravdivé: za prvé, že dotyčná osoba je „lepší“ v posteli než vy (i naprosto identický sexuální styk se dvěma různými partnery jsou dvě zcela odlišné zkušenosti, neexistuje způsob jak porovnat sebe a někoho jiného); za druhé, že jediný důvod, proč s vámi váš partner je, spočívá v tom, že ho uspokojujete sexuálně; za třetí, že nemůžete žádným způsobem ovlivnit, jak uspokojujete svého partnera v posteli; a za čtvrté, že kvůli něčemu takovému se váš partner rozhodne vás opustit.
Toto je pouze hypotetický příklad, vaše zkušenosti s vlastními emocionálními reakcemi mohou být jiné. Stejný proces lze nicméně použít i na vaše zkušenosti. Jsou nevyslovené předpoklady skryté za vašimi obavami oprávněné? Dokážete rozebrat svoje obavy a podívat se, z čeho jsou složené? Mají tyto strachy nějakou podstatu? Je v nich pravda nebo ne?

3: Vytvoření náhrady

Pokud jste došli až sem, už jste skoro u cíle. Pokud jste si uvědomili, z čeho vaše žárlivost ve skutečnosti pramení, a podrobili tyto skryté předpoklady poctivému rozboru, získali jste nad svojí žárlivostí obrovskou moc. Dalším krokem k totálnímu vítězství je vytvoření nových myšlenek, ke kterým se můžete uchýlit pokaždé, když cítíte, že začínáte žárlit.
Postup je následující: Ke všem skrytým domněnkám vytvořte pravdivý protiargument. Něco, co můžete postavit vedle svého strachu a říct si: „Ne, to čeho se bojím není ve skutečnosti pravda, protože ________.“ Jsou to konkrétní podložené myšlenky, na které si můžete vzpomenout vždy, když se začne probouzet žárlivost nebo nejistota.

Nástroje pro odstranění strachu a nejistoty
Vraťte se k seznamu předpokladů, ze kterých vznikají vaše obavy. Na jeho základě vytvořte paralelní seznam faktů, které usvědčují tyto předpoklady z nepravdivosti.
V našem případě by tento seznam vypadal asi takto:
Předpoklad: Můj partner je se mnou proto, že ho/ji dokážu uspokojit v posteli.
Fakt: Můj partner se mnou není proto, že ho/ji dokážu uspokojit v posteli, ale proto, že jsem přínosem pro jeho/její život. Je se mnou proto, že mám kvality, které má rád/a a obdivuje je. Můj partner je se mnou proto, že mě miluje. Této lásce můžu věřit a můžu věřit tomu, že se mnou můj partner chce být pro to, kým jsem, ne pro to, jak líbám nebo souložím.

Předpoklad: Pro mého partnera je důležité, jaký je kdo v posteli.
Fakt: Pro mého partnera může být důležité, co někdo jiný dělá v posteli, ale to nemá vůbec nic společného se mnou. Pro mého partnera jsem já důležitý/á také. Moje hodnota pro mého partnera nezávisí na ničem, co je mimo mě. Moje hodnota nespočívá v tom, jaký/á jsem v posteli. Můj partner si může užívat čas strávený s někým jiným, ale to nijak nedevalvuje hodnotu, jakou pro něj má čas strávený se mnou.

A tak dále. Pokud to bude potřeba, sedněte si se svým partnerem a váš seznam si spolu projděte. Ačkoli vám to může připadat hloupé, pomáhá i když si sepíšete paralelní seznam faktů a budete ho (obrazně či doslova) nosit stále u sebe.
Takový seznam představuje mocný nástroj, protože vaše žárlivost nezmizí za den; bude se, tak jako živá bytost, snažit přežít. Kdykoli pocítíte emocionální reakci, která se vám nelíbí a kterou nechcete, je šikovné mít po ruce seznam důvodů, proč je tato reakce neopodstatněná.


Hodnota osoby
Pastí, do které se můžete lehce chytit, když zkoumáte svoje emoce a hledáte důvody, proč jsou vaše nejistoty a strachy nepodložené, je víra v to, že si vás partner cení a miluje pro to, co děláte, ne pro to, kým jste. Nebezpečí takových domněnek spočívá v tom, že můžou vést k myšlence, že pokud někdo jiný dělá tytéž věci lépe než vy, váš partner ho bude chtít postavit na vaše místo.
Pravda je taková, že lidé nejsou nahraditelní. I pokud někdo jiný sdílí všechny vaše zájmy, dělá všechny věci, co děláte vy, a chová se ve vztahu stejně jako vy, vy jste stále jedineční. Vaše hodnota spočívá ve věcech, které jsou pro vás unikátní; ta samá zkušenost prožitá se dvěma různými lidmi znamená dvě rozdílné zkušenosti. Nikdo vás nemůže nahradit, dokonce ani nikdo, kdo dělá vše přesně jako vy – protože to, co vás dělá zvláštním, je to, kdo jste jako individuum.
Nehledejte proto svou jedinečnost ve věcech, které jsou mimo vás; nepředpokládejte, že „jsem zvláštní proto, že se mnou můj partner dělá to a to“ nebo „jsem zvláštní proto, že jenom já vím to a to o mém partnerovi“. Představa výlučnosti závislá na věcech, které jsou mimo vás, může snadno vést k pocitu nejistoty, protože pokud někdo jiný začne dělat tytéž věci, přestanete se cítit zvláštní. Naopak pocit jedinečnosti vycházející zevnitř vás samých je něco, vám nikdo nemůže vzít.

4: Nové mechanismy

Emocionální reakce jsou naučené, a tak jako všechno naučené se posilují praxí. Platí to i pro žárlivost a pocit nejistoty. Člověk se stává žárlivějším a nejistějším, čím víc se žárlivosti a nejistotě poddává, a naopak. Čím častěji zkouší být sebevědomý a sebejistý, tím sebejistější a sebevědomější se stává.
Posledním krokem k jistějšímu a méně žárlivému přístupu ke vztahům je procvičovat pocit jistoty. Čím víc se chováte jako člověk, který si je sám sebou jistý a cítí se bezpečně, tím víc se takovým člověkem stáváte. Zní to až příliš jednoduše, ale ve skutečnosti jde o extrémně účinnou techniku. Vnitřní postoje si osvojujeme stejným způsobem, jakým získáváme dovednosti, například hru na piáno.
Všechny čerstvé dovednosti nám zprvu připadají velmi neohrabané, nepříjemné a nepřirozené. Je jedno, o jaký druh dovednosti se jedná; když se poprvé učíte jezdit na kole nebo hrát na piáno, cítíte se velmi nepříjemně.
Totéž platí pro učení se novým postojům. Pokud jste zvyklí uvažovat o sobě jako o žárlivém člověku, pokud sama sebe popisujete jako žárlivého/žárlivou, pak posilujete svoji schopnost žárlit. Obdobně kdykoli se otevřete myšlenkám nebo pocitům, které říkají, že nejste dost dobří, nebo že s vámi váš partner ve skutečnosti nechce být, posilujete svoji nejistotu.
Posilování jistoty a sebevědomí vede k tomu, že se jistým a sebevědomým stáváte.

Nástroje k obnovení pocitu bezpečí
       Začněte zkoumáním mentálních návyků, které aktuálně máte. Když vidíte svého partnera s někým jiným, vede to přirozeně k myšlence „hm, tenhle člověk je mnohem přitažlivější než já, mému partnerovi se určitě líbí víc“? Takovýto zlozvyk posiluje nejistotu.
Za druhé se podívejte na chování, ke kterému tyto navyklé úvahy vedou. Nejběžnějším způsobem, jakým se lidé pokoušejí vypořádat se žárlivostí, je snaha ovládat chování jejich partnera a vyhnout se tak konfrontaci se situacemi, které spouštějí jejich žárlivou reakci. Spouštěč ale není příčina; pokud nebyla odstraněna příčina, ze které žárlivost vychází, pak žárlivost i nadále existuje, pouze zůstává skrytá. Zbavit se žárlivosti znamená opustit myšlenku, že jediným způsobem, jak se jí zbavit, je ovlivnit partnerovo chování tak, aby nedělal věci, které ji v nás vyvolávají.
       K tomu je potřeba hodně odvahy. Vyžaduje to vědomé vystavení se tomu, co v nás probouzí žárlivost; a když už jste po krk v aligátorech, jak říká jisté přísloví, je sakra těžké vzpomenout si, že vaším úkolem bylo vysušit bažinu! Žárlivost je nechutně nepříjemný pocit a nutí vás udělat cokoli pro to, aby ten pocit přestal, teď hned. Jednou pro vždy s ní skoncovat znamená dokázat se jí postavit a to znamená přestat před ní utíkat.
Dalším obvyklým způsobem, jak se lidé snaží vyřešit žárlivost, je tzv. „strukturální “ řešení. Spočívá v tom, že definujeme vztah tak, abychom regulovali výskyt žárlivosti.

Tři nejtypičtější strukturální přístupy k omezení žárlivosti jsou: model „primární/sekundární partner“ („Nebudu žárlit, když budu vědět, že si mě můj protějšek zvolil za primárního partnera, já jsem číslo jedna, můj vztah s ním je ten 'skutečný' vztah, všichni ostatní jsou na druhém místě po mně.“), dále model „společná známost” („Nebudu žárlit, pokud budeme oba chodit s tím samým člověkem, protože když můj partner bude spát s někým jiným než se mnou, nebudu se muset cítit vyřazeně nebo nejistě, protože já s tím člověkem spím taky!“); a do třetice „omezení partnerova výběru pohlaví“ (což může mít dvě podoby: „Osoba opačného pohlaví, než jsem já, může partnerovi nabídnout něco, co já nemůžu, proto je OK, pokud má můj partner milence stejného pohlaví jako jsem já, protože nedokážou nic, co bych nedokázal/a já. Nesmí ale mít nic s osobami, které nemají stejné pohlaví jako já, protože mu můžou dát něco, co já nedokážu.“ anebo „Osoba opačného pohlaví než já pro mě nepředstavuje hrozbu, protože věci, které s touto osobou zažije, nemůžou nahradit to, co zažívá se mnou; tím pádem je OK, pokud můj partner má milence opačného pohlaví než jsem já, protože ti mě nemůžou nahradit. Nesmí ale mít milence stejného pohlaví jako já, protože ti mě můžou ohrozit.“)
Všechny tři strukturální přístupy mohou některým lidem připadat funkční, ale vycházejí z chybných předpokladů: že žárlivost je logická a funguje racionálně, a že lidé jsou navzájem zaměnitelní.
Obtížnější, méně pohodlný, zato odvážnější přístup vypadá následovně: „Pokud můj partner dělá věci, které ve mně spouštějí žárlivost, pak žárlím a cítím se ohroženě a nejistě, ale vím, že tyto pocity nejsou pravdivé. Můžu si vybrat. Můžu se snažit žárlivosti vyhnout, nebo se můžu chovat jako člověk, který si je jistý sám sebou a je sebevědomý, a věřit tomu, že se můj partner o mě postará.“
Rozhodnout se jednat sebevědomě a sebejistě, i když se sebejistě a sebevědomě necítíte, je jedna z nejtěžších věcí na světě – alespoň napoprvé.
Jak se to dělá?
Zjistěte, co spouští vaši žárlivost, a nechejte svého partnera, aby to dělal.
Předpokládejme, tak jako u našeho hypotetického příkladu, že žárlíte, když před vámi váš partner líbá někoho jiného. Pochopili jste, že tato žárlivost pramení ze strachu, že vás nahradí někdo jiný. Výborně, ale to samo o sobě nestačí. Zbývá ještě rozhodnout se jednat jako člověk, který si je jistý sám sebou a cítí se ve vztahu bezpečně, jako člověk, který nežárlí. A to znamená říci svému partnerovi: „Je v pořádku, když přede mnou líbáš někoho jiného.“
Když se chystáte udělat to poprvé, vaše žárlivost na vás začne křičet a bude se snažit vás přesvědčit, že se blíží konec světa. Udělejte to i tak. Opřete se o fakta, která vyvracejí vaše falešné předpoklady a obavy, a důvěřujte svému partnerovi.
Když to uděláte, stane se něco magického. Vaše obavy a žárlivosti vám začnou připadat o dost menší a bezvýznamnější. Když to uděláte podruhé, bude to snazší; napotřetí si začnete říkat, jak vám to kdy mohlo připadat jako nějaký problém.

Nakonec máte vždycky na výběr
Vaše žárlivost a nejistota jsou věci, které jste schopni rozumem pochopit. A hlavně: máte schopnost zvolit si, co uděláte, bez ohledu na to, co cítíte. Jste zodpovědní za svoje činy i jejich důsledky. Bez ohledu na to, jak moc se cítíte nejistí nebo ohrožení, vždycky máte možnost volby. Rozhodnutí vycházející z pocitu nejistoty posilují pocit nejistoty; rozhodnutí, která jdou proti nejistotě, ji oslabují.
Jsem člověk, který věří v moc pozitivní afirmace. Rozhodnutí chovat se tak, jak se chová sebevědomý a sebejistý člověk, vede k tomu, že se takovým člověkem stáváte. Existuje mnoho nástrojů, které vám mohou pomoci se takto rozhodovat, ale vaši práci za vás tyto nástroje nakonec neudělají; v určitém bodě je nezbytné, abyste se začali rozhodovat sami a za svým rozhodnutím si stáli.
Rozhodnutí chovat se sebevědomě a sebejistě tváří v tvář žárlivost je obtížné a nepříjemné.

Nicméně je to volba, která stojí za to.


Autor/Zdroj: Franklin Veaux (Practical Jealousy Management)