pondělí 10. září 2012

Vztahová anarchie - Relationship anarchy

Milovat můžeš hodně lidí – každý vztah je jedinečný
Vztahová anarchie (Relationship Anarchy - RA) zpochybňuje myšlenku (dogma), že láska je jedinečný pocit, který je opravdový, pokud jej sdílíme jen s jedním člověkem. Milovat je možné více než jednu osobu – váš vztah k jednomu člověku neumenšuje vztah k ostatním. Snažte se nesrovnávat a nehodnotit – užívejte a važte si jeden druhého! Není třeba přesunout někoho do škatulky “partner”, aby váš vztah byl opravdový. Každý vztah stojí sám o sobě, je to setkání nezávislých rovnocenných lidí.

Milovat a respektovat znamená nemít požadavky
Základem vztahu by mělo být upustit od požadavků – dáváte tím najevo respekt k nezávislosti druhých a k jejich schopnosti se samostatně rozhodovat. Vaše city k druhým nebo společně strávený čas vám nedávají právo určovat pravidla nebo nastolovat požadavky. Raději společně zkuste rozvíjet váš vztah, aniž byste opomíjeli hodnoty a názory toho druhého. Spíše než hledat v každé situaci kompromis se pokuste nechat otevřený prostor pro rozdílné názory bez toho, aby to způsobilo krizi ve vztahu. Absence požadavků je jediným způsobem, jak mít jistotu, že je každý ve vztahu ze své svobodné vůle. Přetvářet druhého podle dané šablony není “ta pravá láska”.

Ujasni si své postoje
Jak chceš, aby se k tobě chovali ostatní? A tím myslím všechny. Jaká jsou tvá očekávání a jak bys definoval své hranice? Jakým typem lidí se chceš obklopit a jaké vztahy chceš mít? Ujasni si tyto otázky a podle odpovědí si vybuduj pevné základy, na kterých budeš stavět své vztahy. Nedělej žádné výjimky ze svých pravidel nebo “VIP” status pro některé lidi, abys dokázal, že ti na někom z nich opravdu záleží.

Nezapomeň na heterosexuální normy, ale neboj se
Mysli na to, že ve společnosti existuje velmi silné přesvědčení o tom, jak by měl život a pravá láska vypadat. Lidé se budou divit a zpochybňovat tvé vztahy. Promluvte si a hledejte se svými milovanými, jak se vyhnout problémům se zvyky a normami ostatních. Vymýšlej ale pozitivní způsoby a bojuj za něco, ne jen proti zvyklostem. Nedopusť, aby se tvé vztahy řídily strachem z reakce společnosti.

Spontánnost místo povinnosti
Schopnost být spontánní – jednat bez donucení a bez strachu z následků – to je to, co umožňuje nekonvenční vztahy. Spontánnost je především opakem povinnosti. Usiluj o takový vztah, kde s druhým trávíte čas proto, že chcete, ne z pocitu povinnosti. Spontánnost není o tom, že nikdy nebudeš plánovat předem nebo myslet dřív, než něco uděláš, je o vytváření vztahů bez povinností a požadavků. Nastavte si spolu svůj vztah tak, aby vám umožnil být spontánní!

Fake it 'til you make it
Může to vypadat, že musíš být nějaký nadčlověk, abys zvládl žít jako „vztahový anarchista“. Není to tak. Zkus použít fintu “Fake it 'til you make it” (“napodobuj, až uspěješ“) – představ si, jak by ses chtěl chovat v různých obtížných situacích, kdybys byl tak silný a skvělý, jak by sis přál. Vytvoř si z těchto představ jednoduché rady, které ti pomohou ve chvíli, kdy se budeš cítit příliš slabý. Časem to začne fungovat samo. Ptej se ostatních, jak těžké situace řeší oni, a nic si nevyčítej.

Důvěra je lepší než podezřívavost
Předpokládej, že všichni v tvém okolí chtějí, abys byl šťastný. Rozšířený názor, že egoismus je jediným hnacím motorem lidského chování, je hloupost. Ty i ostatní lidé v tvé blízkosti chcete vzájemně komunikovat a respektovat jeden druhého, někdy toho ale máš v životě naloženo tolik, že nemáš energii starat se nikoho jiného než o sebe. Čím lepší vztahy a prostředí vytvoříš pro sebe a pro ostatní, tím více času, energie a porozumění si navzájem zvládnete věnovat. Dej lidem co nejvíc příležitostí s tebou mluvit, vysvětlovat, dát ti najevo, že jim na tobě záleží a převezmi odpovědnost za vztah – nezapomeň se ale věnovat i sám sobě. Nezapomínej na své osobní hranice.

Změna skrze komunikaci

Kdykoliv lidé dělají něco společně, panuje zažitá představa, jak by věci měly být – jak jednat a co dělat, jak by to mělo dopadnout. Pokud ty a lidé v tvém okolí nebudete mluvit o tom co, jak a proč, vše dopadne, jak diktuje norma. Komunikace, společné jednání a vůle věci změnit jsou jediným způsobem jak se od normy osvobodit. V nekonvenčních vztazích musí být otevřená komunikace na prvním místě, ne až když se něco pokazí. Pamatuj, že důvěra je váš nejsilnější nástroj. Jsme už tak zvyklí, že ostatní lidé otevřeně neříkají, co si vlastně myslí, že si musíme domýšlet, co chtějí říct a co si myslí. Tyto dohady jsou vždy založeny na obecné společenské normě a na základě našich předchozích zkušeností, takže nemusí platit ve vašem konkrétním vztahu. Mluvte spolu!